Održana edukacija za rad sa žrtvama nasilja u obitelji za stručnjake/inje

ODRŽANA EDUKACIJA ZA RAD SA ŽRTVAMA NASILJA U OBITELJI ZA STRUČNJAKE/INJE Online edukacija za rad sa žrtvama nasilja u obitelji provodila se kroz veljaču i ožujak 2024., pod vodstvom edukatorica, Vendi Keserica Tomičić, socijalne radnice i Lane Kučer, pravnice iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje – CESI. Na istoj je sudjelovalo 26 sudionika i […]

Održana edukacija za rad sa žrtvama nasilja u obitelji za stručnjake/inje Read More »

Proveden ciklus radionica socijalnih vještina za djecu

PROVEDEN CIKLUS RADIONICA SOCIJALNIH VJEŠTINA ZA DJECU Kako bi se razvijala otpornost djece žrtava nasilja u obitelji, kroz veljaču 2024. ukupno 18 djece uključeno je u ciklus radionica socijalnih vještina. Ukupno je provedeno 10 radionica za dvije dobne skupine, djecu u dobi 3-6 godina te 7-11 godina. Djeca uključena u radionice imala su priliku dodatno

Proveden ciklus radionica socijalnih vještina za djecu Read More »

Besplatno savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji

BESPLATNO SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI Nakon višegodišnjeg rada Savjetovališta Dječjeg kreativnog centra DOKKICA u području osnaživanja djece, mladih i roditelja te prepoznavanja potrebe za dodatnom podrškom obitelji izloženih nasilju, DOKKICA je pokrenula Savjetovalište usmjereno žrtvama nasilja u obitelji i njihovoj djeci. U sklopu Savjetovališta stručni tim Centra (psiholozi) pruža podršku žrtvama nasilja u

Besplatno savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji Read More »

DOKKICA ODRŽALA KONFERENCIJU NA NACIONALNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

DOKKICA ODRŽALA KONFERENCIJU NA NACIONALNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA Na Filozofskom fakultetu Osijek Dječji kreativni centar DOKKICA održao je konferenciju naziva Suradnja nadležnih tijela u postupanju u slučaju nasilja u obitelji – resursi lokalne zajednice. Konferencija je održana u petak, 22.9., simbolično na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u okviru projekta Nova snaga –

DOKKICA ODRŽALA KONFERENCIJU NA NACIONALNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA Read More »