Tu za vas.

Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji

Nova snaga - novi život

projekt Dječjeg kreativnog centra DOKKICA

Individualno savjetovanje

za žrtve nasilja u obitelji i njihovu djecu

Grupe podrške

za žrtve nasilja u obitelji

Radionice socijalnih vještina

za djecu žrtava nasilja u obitelji

Stručni tim

ANDREA ŽULJ JURIŠIĆ

mag. psych.

voditeljica psihosocijalne podrške za djecu i roditelje

dipl. iur.

voditeljica pravnih i administrativnih poslova,
projektna asistentica i administratorica