Koja su prava žrtava nasilja u obitelji?

Prava žrtava nasilja u obitelji dijele se na: a) opća prava koja pripadaju bilo kojoj žrtvi kaznenog djela i b) dodatna prava upravo žrtava obiteljskog nasilja. Žrtve nasilja u obitelji imaju pravo na odgovarajuću besplatnu pravnu pomoć.

a) Opća prava žrtava kaznenih dijela

 • Pravo na lako dostupan, povjerljiv i besplatan pristup službama za potporu žrtvama kaznenih djela
 • Pravo na djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć i potporu
 • Pravo na zaštitu od zastrašivanja i odmazde
 • Pravo žrtve da bude saslušana odmah, bez neopravdanog višekratnog ispitivanja
 • Pravo na pratnju osobe od povjerenja pri poduzimanju radnji u kojima sudjeluje
 • Pravo da se medicinski zahvati ograniče na krajnje nužne za potrebe kaznenog postupka
 • Pravo da podnese prijedlog za progon i privatnu tužbu, da sudjeluje u postupku kao oštećenik, da bude obaviještena o odbacivanju kaznene prijave ili odustajanju državnog odvjetnika od kaznenog progona te pravo da preuzme kazneni progon
 • Pravo na obavijest državnog odvjetnika o poduzetim radnjama
 • Pravo da bude obaviještena o ukidanju istražnog zatvora, bijegu okrivljenika i otpuštanju osuđenika iz zatvora te mjerama poduzetim u cilju njezine zaštite, na svoj zahtjev
 • Pravo na obavijest o svakoj odluci o pravomoćnom okončanju kaznenog postupka
 • Pravo predložiti da bude ispitana putem audio-video uređaja
 • Pravo žrtve na stručnu pomoć savjetnika na teret proračunskih sredstava pri podnošenju imovinsko-pravnog zahtjeva (za kaznena djela iznad 5 godina)
 • Pravo žrtve na novčanu naknadu iz državnog proračuna (za kaznena djela nasilja s namjerom)

b) Dodatna prava žrtava obiteljskog nasilja

 • Pravo žrtve da na vlastiti zahtjev, bez odgode, bude obaviještena o ukidanju zadržavanja ili bijegu okrivljenika te stavljanju izvan snage odluke o izricanju zaštitnih mjera i ukidanju mjera opreza ili otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora
 • Pravo žrtve na opunomoćenika u postupku
  Pravo žrtve da je u policiji ispituje osoba istog spola
 • Pravo žrtve na izbjegavanje kontakta s počiniteljem prije i tijekom postupka, osim kad prekršajni postupak zahtjeva takav kontakt
 • Pravo žrtve na privremeni smještaj u odgovarajuću ustanovu
 • Pravo žrtve na policijsku zaštitu i osiguranje neometanog uzimanja osobnih stvari prilikom napuštanja zajedničkog kućanstva (nalog suda)

c) Besplatna pravna pomoć

Žrtve nasilja imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć koju im pružaju odvjetnici prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći što obuhvaća pravni savjet, sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima. Žrtve nasilja ujedno su oslobođene od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi. Ova vrsta pravne pomoći odobrava se, u pravilu, ako su ispunjene pretpostavke koje se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva. Ako je podnositelj zahtjeva žrtva kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena, ova vrsta pravne pomoći odobrava se bez utvrđivanja imovnog stanja.

Postupak za odobravanje ove vrste pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba, na propisanom obrascu.