BESPLATNO SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI

Nakon višegodišnjeg rada Savjetovališta Dječjeg kreativnog centra DOKKICA u području osnaživanja djece, mladih i roditelja te prepoznavanja potrebe za dodatnom podrškom obitelji izloženih nasilju, DOKKICA je pokrenula Savjetovalište usmjereno žrtvama nasilja u obitelji i njihovoj djeci. U sklopu Savjetovališta stručni tim Centra (psiholozi) pruža podršku žrtvama nasilja u obitelji kroz individualna savjetovanja i grupe podrške dok je djeci omogućeno osnaživanje kroz individualna savjetovanja i radionice socijalnih vještina.

Sve aktivnosti provode se u okviru projekta Nova snaga – novi život kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te su usluge za korisnike besplatne.

Zainteresirani za korištenje ovih usluga mogu se javiti putem e-pošte podrska@dokkica.hr ili telefonskim putem na broj 099/7482532 te dogovoriti termin inicijalnog susreta s članovima stručnog tima.