Radionice socijalnih vještina

Kao važan faktor u procesu jačanja obitelji žrtava nasilja u obitelji prepoznata je važnost razvijanja otpornosti djece žrtava nasilja u obitelji. Kako bi se isto postiglo, djeci je osim uključivanja u individualna savjetovanje omogućeno uključivanje u grupne radionice socijalnih vještina, kako bi kroz podršku dobili alate za pozitivnim djelovanjem u svojoj okolini.

Na radionicama će imati priliku dodatno razviti socijalne vještine, svijest o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, emocijama i nošenju s istima, ponašanju i rizičnim faktorima koji utječu na ponašanje, o (ne)prihvatljivim oblicima ponašanja te kroz podršku, posebno onu vršnjačku, dobiti alate i biti osnaženi za lakše nošenje s izazovima okoline.

Roditelji zainteresirani za uključivanje djeteta na radionice socijalnih vještina mogu se javiti putem e-pošte podrska@dokkica.hr ili telefonskim putem na broj 099/7482532 gdje će dobiti više informacija o terminima radionica.