ODRŽANA EDUKACIJA ZA RAD SA ŽRTVAMA NASILJA U OBITELJI ZA STRUČNJAKE/INJE

Online edukacija za rad sa žrtvama nasilja u obitelji provodila se kroz veljaču i ožujak 2024., pod vodstvom edukatorica, Vendi Keserica Tomičić, socijalne radnice i Lane Kučer, pravnice iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje – CESI. Na istoj je sudjelovalo 26 sudionika i to; 15 predstavnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad, PU Osijek, 6 predstavnika Hrvatskog zavoda za socijalni rada, PU Beli Manastir, 2 predstavnika Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje i 3 predstavnika DOKKICE s ciljem osnaživanja svojih stručnih kapacitete kroz edukacije u području rada sa žrtvama nasilja u obitelji.

Program rada online edukacije sadržavao je 4 modula:

1. modul – 13. veljače 2024.
Uvod u edukaciju: Rad sa žrtvama nasilja; vrste nasilja, specifičnosti i pojavnosti različitih vrsta nasilja, prvi kontakt sa žrtvom nasilja, prikupljanje anamnestičkih podataka, osnaživanje, informiranje žrtve o pravima
Savjetodavni rad sa žrtvama nasilja u obitelji: postavljanje osobnih ciljeva u radu, savjetodavne tehnike i vještine, kreativne tehnike u radu sa žrtvama nasilja u obitelji, primjena ekspresivne art terapije.

2. modul – 20. veljače 2024.
Pravni okvir nasilja nad ženama i nasilja u obitelji: nacionalni i međunarodni propisi kojima se regulira nasilje, razgraničenje prekršaja i kaznenog djela te najčešći pojavni oblici u pravnoj praksi.
Prijava nasilja: načini prijave nasilja, postupanje nadležnih tijela, istraga, mjere opreza i zaštitnih mjera uz primjere iz našeg rada.

3. modul – 27. veljače 2024.
Terenski rad i pratnja na institucije: modeli unapređenja kvalitete rada, primjeri iz prakse i iskustvo
Indirektna trauma i prevencija sagorjevanja osoba koje direktno rade sa žrtvama nasilja: važnost intervizije i supervizije, postavljanje granica u radu, pitanje odgovornosti.

4. modul – 11. ožujka 2024.
Sudski postupak: prekršajni i kazneni sudski postupak, presude i sankcije, prava žrtava/oštećenica te primjeri iz našeg rada.
Ostali pravni aspekti rada sa žrtvama nasilja: ostala pravna područja koja utječu na živote te najčešći upiti i potrebe žrtava iz istih, načini rada sa žrtvama pri pružanju usluge pravnog savjetovanja

Evaluacijom edukacije zaključeno je kako je edukacija odgovorila na potrebe zbog kojih je i organizirana a općenito doprinijela razini educiranosti, informiranosti i osviještenosti problematike nasilja u obitelji. Većina sudionika/ca zadovoljna je edukacijskim modulima, njihovim sadržajima i načinom provedbe. Tijekom 4 modula većina sudionika stekla je znanja i vještine koje će moći primjenjivati u daljnjem radu te im je dobiven sadržaj bio zanimljiv i koristan.