Prijava nasilja

Osobe koje su za nasilje u obitelji saznale u obavljanju svog posla dužne su prijaviti nasilje u obitelji policiji, državnom odvjetništvu ili centru za socijalnu skrb te pružiti žrtvi pomoć. To su:

  • zdravstveni radnici,
  • radnici u ustanovama socijalne skrbi,
  • osoblje u vjerskim ustanovama,
  • osoblje u humanitarnim organizacijama ili organizacijama civilnog društva,
  • radnici u odgojno-obrazovnim ustanovama te
  • svi drugi stručni radnici koje u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji.

Žrtva nasilja u obitelji (dijete, žena, starija osoba i dr.) može prijaviti nasilje:

  • policijskoj postaji,
  • državnom odvjetništvu ili
  • centru za socijalnu skrb.