Individualno savjetovanje

Suvremeno društvo suočeno je s povećanom učestalosti nasilja u obitelji. Nasilje u obitelji može imati mnogo oblika. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (2023) ukazuje na sljedeće oblike nasilja: primjenu fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda, tjelesno kažnjavanje, psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost, spolno uznemiravanje, ekonomsko nasilje kao zabrana ili onemogućavanje korištenja zajedničke imovine stečene osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i za skrb o djeci, zanemarivanje potreba osoba s invaliditetom ili osobe starije životne dobi.

Psihološko savjetovanje predstavlja priliku žrtvama nasilja da iznesu svoju situaciju i osjećaje koji prevladavaju, izraze stres i zabrinutost te da ih se educira o uobičajenim reakcijama na traumatska iskustva nasilja i njihove posljedice. Savjetovanje im pruža priliku upoznavanja i uvježbavanja različitih tehnika koje im mogu pomoći u umirivanju. Pruža im se podrška pri identificiranju i mobiliziranju svojih unutarnjih i vanjskih resursa snage i pomoći te se podržava razvoj autonomije, samopouzdanja i samopoštovanja te emocionalne stabilnosti.

U sklopu Savjetovališta omogućena je usluga besplatnog individualnog savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji i njihovu djecu koju vode psiholozi Centra. Kako biste koristili navedenu uslugu, potrebno je prijaviti se putem e-pošte podrska@dokkica.hr ili telefonskim putem na broj 099/7482532. Sa stručnim timom dogovorit ćete inicijalni susret, a daljnja dinamika savjetovanja odredit će se sukladno učinjenoj procjeni.