Projektni tim

ANDREA ŽULJ JURIŠIĆ

ANDREA ŽULJ JURIŠIĆ

mag. psych.

Voditeljica psihosocijalne podrške za djecu i roditelje, voditeljica projekta

Psihologinja s višegodišnjim iskustvom u savjetodavnom radu s djecom, mladima i roditeljima. Educirana je za terapeuta senzorne integracije pri STAR Institutu iz Denvera. U Dječjem kreativnom centru DOKKICA zaposlena je od 2019. godine kao voditeljica psihosocijalne podrške za djecu i roditelje. Voditeljica je nekoliko projekata i programa na nacionalnoj razini u području socijalne djelatnosti usmjerenih osnaživanju djece u riziku i s problemima u ponašanju te djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Provodi inicijalne procjene djece i obitelji, individualna savjetovanja za djecu i roditelje, radionice socijalnih vještina za djecu, kao i predavanja i radionice za roditelje o temama iz područja odgoja djece i poticanja njihova socio-emocionalnog razvoja.

IVANA LUKIĆ

IVANA LUKIĆ

dipl. iur.

Voditeljica pravnih i administrativnih poslova, projektna asistentica i administratorica

Ivana Lukić diplomirana je pravnica koja je u Dječjem kreativnom centru DOKKICA zaposlena od 2018. godine kao voditeljica pravnih i administrativnih poslova te projektna asistentica na EU projektima. Sudjelovala je u provedbi više projekata na nacionalnoj razini u području socijalne djelatnosti te je od svibnja 2023. asistentica na projektu Nova snaga – novi život te programima KORAK – Kreirajmo, Rastimo, Koračajmo! i Integrativni centar za djecu s teškoćama u razvoju. Završila je brojne edukacije i radionice u području pisanja, organizacije i vođenja EU projekata te je sudjelovala na raznim konferencijama, znanstveno-stručnim skupovima, tribinama i okruglim stolovima. Dobitnica je Godišnje nagrade za promicanje prava djeteta u 2021., u kategoriji skupina pojedinaca, koje dodjeljuje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

MIA BUTKO

dipl. graf. tech., ing. bacc. ing. mech.

Projektni administrator

Mia Butko u rad Dječjeg kreativnog centra DOKKICA uključena je od 2012. godine i dugi niz godina volonterski je obavljala poslove financijskog i projektnog administriranja, a od 2021. godine službeno je zaposlena na radno mjesto projektni administrator. Sudjeluje u financijskoj pripremi, provedbi i kontroli brojnih nacionalnih i EU projekata koje provodi DOKKICA.